BROJ TRENINGA, SERIJA I PONAVLJANJA

Svaki program treninga svodi se na osnovne činioce: broj treninga, broj serija i, u serijama, broj i brzina ponavljanja. Sve je, na prvi pogled, prosto da prostije ne može biti, i ne ostavlja mnogo mesta varijacijama. Da li je zaista tako? Možemo li, manipulacijom tim osnovnim činiocima, poboljšati kvalitet treninga i...

Read more...